Daudzus gadus atpakaļ skolotājiem, ka arī skolēniem bija jautājumi: Kas ir projekts? Kas jādara skolotājiem? Ko šajā nedēļā iegūs skolēni? Šo gadu laikā skola meklējusi dažādus ceļus, kā projektu nedēļas vērst interesantākas un noderīgākas skolēniem. Vairums no skolotājiem atzīst, ka projektu nedēļā skolēni iegūst prasmi sadarboties, iziet ārpus ierastajiem rāmjiem. Šogad sākumskolas skolēniem pētījuma tēma bija “Papīrs”. Bērni uzzināja par papīra rašanos vēsturi, tas ražošanas procesu un par produktiem, kurus var izgatavot, izmantojot papīru. Praktiskajā daļā skolēni, izmantojot papīru, izgatavoja maskas, spēles, aplikācijas, grāmatzīmes. Savukārt, pamatskolas skolēni, pētīja Latvijas pilsētu ģerboņus, Latvijas tradīcijas, skolas vēsturi, veica eksperimentus ar zobu pastu un kofeīnu. Rezultātā – daudz jaunu zināšanu!