1920x1280.jpg

Skola dibināta 1952. gadā un no tā brīža Skolas kuģis uzsāka savu ceļojumu zināšanu jūrā. 11. augustā 1967. gadā tika parakstīta pavēle par Liepājas 3. vidusskolas pārvietošanu jaunā ēkā 15.jūnijā (tagadēja Lazaretes 8), kur tā atrodas arī šobrīd. Skolas celtniecība tika uzdota ieslodzītajiem. Skolotāja, kura strādāja skolā no pirmās dienas, atceras sargtorņus un sargus. Tā bija jauna skola, un viss skolotāju sastāvs tiek veidots no jauna. Darbā tika aicināti jauni pedagogi, kuri pārsvarā tikko bija beiguši Viļa Lāča Liepājas Valsts pedagoģisko institūtu. Par direktori kļuva Izabella Žukova. Viņas darbs bija centrēts uz to, lai ieaudzinātu skolēnos mīlestību pret mācībām un skolotāja profesiju. Jau no pirmajām skolas dienām bija izveidota „Jaunā pedagoga skola”, kurā strādāja skolotāji ar lielu darba pieredzi un ievirzīja darbā jaunos skolotājus. Rezultātā jaunie speciālisti kļuva par profesionāliem pedagogiem.

 

Mainījās laiki, un mainījās arī skolas nosaukums. Pēc 1994. gada lielākā daļa Tosmares un Karostas iedzīvotāji aizbrauca, tajā skaitā arī Liepājas 3. vidusskolas skolēni un skolotāji.  1994. gadā savu darbību beidza Liepājas 14. pamatskola.  Uz 3. vidusskolas bāzes tika nolemts apvienot divas skolas un skolai iedot jaunu nosaukumu – Liepājas 3. pamatskola. Nomainīja arī skolas direktoru, par to kļuva Aleksandrs Kozičs.

 

  • 1946.g. – Karostas skola
  • 1950.g. – Liepājas 6. septiņgadīga skola
  • 1952.g. – Liepājas 3. vidusskola
  • 1967.g. – Liepājas 3. vidusskola (jaunajā ēkā)
  • 1994.g. – Liepājas 3. pamatskola
  • 2023.g. Liepājas Piemares pamatskola

 

2020. gada 3. augustā par skolas direktori sāk strādāt Gaļina Skorobogatova.