50-Beautiful-and-Minimalist-Presentation-Backgrounds-05

Skola dibināta 1946. gadā, savu pašreizējo nosaukumu – Liepājas 3.pamatskola un atrašanās vietu ēkā, Lazaretes ielā 8, tā ieguvusi 1994. gadā. Šajā mācību gadā skolu plānots pārdēvēt par Liepājas Piemares pamatskolu.

Skolas MISIJA ir nodrošināt ikvienam skolēnam konkurētspējīgu izglītību, izmantojot mūsdienīgu mācību procesu, attīstot augstu saskarsmes un uzvedības kultūru.

Izglītības iestāde ir mazākumtautību skola, kurā notiek pakāpeniska pāreja no mācībām bilingvāli – latviešu un krievu valodā, uz mācībām tikai latviešu valodā. Šajā, 2023./2024. mācību gadā, skolā mācās 361 dažādu tautību – krievu, baltkrievu, latviešu, ukraiņu, romu u.c. 1.-9. klašu skolēni. Visi 1., 4. un 7. klašu skolēni mācās tikai latviešu valodā. Visi skolēni apgūst angļu valodu, 4. un 7. klašu skolēni – arī otro svešvalodu – spāņu valodu.

Skolas prioritātes ir iekļaujošās izglītības nodrošināšana ikvienam izglītojamajam atbilstoši viņa spējām un vajadzībām.

Skola atrodas Karostā, pilsētas mikrorajonā ar augstu sociālā riska pakāpi. Iekļaujošās izglītības atbalsta pasākumus bērniem ar īpašām vajadzībām un nepietiekamām sociālajām prasmēm saņem vairāk nekā 10% skolēnu.

Paralēli noris darbs ar talantīgajiem skolēniem, kuriem ir augsti mācību sasniegumi matemātikā un dabaszinību priekšmetos. Skolā aktīvi darbojas deju kolektīvs. Sadarbībā ar FK “Karosta” skolas sporta laukumā notiek futbola treniņi, trešo gadu sadarbībā ar Korejas Republikas vēstniecību Latvijā skolēni apgūst arī taekvondo. Skolas pasākumu organizēšanā aktīvi iesaistās skolēnu līdzpārvalde.

Kopš 2020. gada skolas direktore ir Gaļina Skorobogatova. Šobrīd skolā ir 57 darbinieku, no tiem 38 pedagogi, daļa no tiem strādā nepilnu slodzi amata apvienošanas kartībā.