abc-alphabet-art-1337387

Mācās 374  skolēni:

 • 1.-3.klasēs: 133 skolēni
 • 4.-6.klasēs: 113 skolēni
 • 7.-9.klasēs: 128 skolēni

Strādā 41 pedagogs, no tiem:

 • 16 ir beiguši Liepājas 3. skolu;
 • 23 ir maģistra grāds

Liepājas pamatskolā tiek realizētas 4  licencētas programmas:

 • pamatizglītības programma (izglītības programmas kods 21011111).
 • Pamatizglītības mazākumtautību programmas (izglītības programmas kods:210111 21)
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (izglītības programmas kods: 2101 56 21)
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods: 2101 58 21)


Mūsu skolēniem ir iespēja:

 • iegūt pilnvērtīgu izglītību;
 • attīstīt un izpaust savus talantus;
 • mācīties pie vislabākiem pedagoģiem;
 • piedalīties ārpusstundu pasākumos un interešu izglītības grupās;
 • darboties dažādās sporta sekcijās;
 • dziedāt vokālajā ansamblī;
 • veikt zinātniski-pētniecisko darbību;
 • piedalīties dažādos konkursos, kuri notiek visu gadu garumā:
  • Erudītu konkursi,
  • izteiksmīgās runas konkurss,
  • Lieliskais klases audzinātājs,
  • pirmās palīdzības sacensības,
  • konkurss Zaļai Latvijas – makulatūras u izlietoto batareju vākšana.
  • Mūsu skolā no oktobra mēnesi notiek sešgadīgo pirmskolas bērnu sagatavošana. Mācību procesā laikā tiek novērtēti pirmklasnieku adaptācijas rezultāti.
  • Jūnijā tiek organizēta skolēnu vasaras nometne.
  • Visi mācību gada garumā tiek organizētas mācību ekskursijas ne tikai mūsu pilsētā un tās apkārtnēs, bet arī uz citām Latvijas pilsētām un arī uz citām valstīm, kur skolēni ne tikai interesanti pavada brīvlaiku, bet arī izglītojas.