abc-alphabet-art-1337387

Mācās 374  skolēni:

 • 1.-3.klasēs: 133 skolēni
 • 4.-6.klasēs: 113 skolēni
 • 7.-9.klasēs: 128 skolēni

Strādā 41 pedagogs, no tiem:

 • 16 ir beiguši Liepājas 3. skolu;
 • 23 ir maģistra grāds

Liepājas Piemares pamatskolā tiek realizētas šādas licencētas programmas:

 • Pamatizglītības programma (programmas kods 21011111)
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015611)
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811)
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem (programmas kods 21015711)
 • Pamatizglītības mazākumtautību programma (programmas kods 21011121)
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods21015621)
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015821)

 

Mūsu skolēniem ir iespēja:

 • iegūt pilnvērtīgu izglītību;
 • attīstīt un izpaust savus talantus;
 • mācīties pie vislabākiem pedagoģiem;
 • piedalīties ārpusstundu pasākumos un interešu izglītības grupās;
 • darboties dažādās sporta sekcijās;
 • dziedāt vokālajā ansamblī;
 • veikt zinātniski-pētniecisko darbību;
 • piedalīties dažādos konkursos, kuri notiek visu gadu garumā:
  • Erudītu konkursi,
  • izteiksmīgās runas konkurss,
  • Lieliskais klases audzinātājs,
  • pirmās palīdzības sacensības,
  • konkurss Zaļai Latvijas – makulatūras u izlietoto batareju vākšana.
  • Mūsu skolā no oktobra mēnesi notiek sešgadīgo pirmskolas bērnu sagatavošana. Mācību procesā laikā tiek novērtēti pirmklasnieku adaptācijas rezultāti.
  • Jūnijā tiek organizēta skolēnu vasaras nometne.
  • Visi mācību gada garumā tiek organizētas mācību ekskursijas ne tikai mūsu pilsētā un tās apkārtnēs, bet arī uz citām Latvijas pilsētām un arī uz citām valstīm, kur skolēni ne tikai interesanti pavada brīvlaiku, bet arī izglītojas.