school-learning-back-to-school-package-education

Liepājas 3. pamatskolas nometne “Latviski par latvisko”

Mūsu skola skolēnu rudens brīvlaikā no 2023. gada 23. līdz 26. oktobrim īstenoja dienas nometni “Latviski par latvisko”.

Nometnes mērķis: “Ukrainas bērnu socializācija un latviešu valodas praktizēšana sadarbojoties ar Latvijas bērniem radošās kultūrizglītības aktivitātēs”.

Nometnē piedalījās 1.-5.klases skolēni – 8 Latvijas bērni un 4 Ukrainas bērni no mūsu skolas, un 4 ukraiņu meitenes no citām Liepājas skolām, kopā 16 dalībnieki.

Nometnes audzinātājas Monta Macijevska un Marina Mikrjukova, vadītāja Vineta Muskate.

Nometnes divas dienas bērni darbojās uz vietas skolā – iepazina latvju zīmes, rotaļas un tautas tērpus, vienu dienu pavadījām Folkloras centrā “Namīns” un Liepājas Amatnieku namā, noslēguma dienu – Ventspils Amatu mājā, kur apmeklējām muzejpedagoģijas nodarbību “”Senā skola” un ne tikai..Neizpalika arī svinīgas un garšīgas pusdienas skaistā kafejnīcā.

Pēc nometnes saņēmām neviltotus pateicības vārdus no dalībniekiem un viņu vecākiem. No pirmajiem – ari apskāvienus. Ari mums, skolotajām, ir liels gandarījums par paveikto.

          Šo piesātināto četru dienu programmu izdevās īstenot pateicoties tam, ka Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde apstiprināja mūsu nometnes “Latviski par latvisko” pieteikumu un mēs saņēmām valsts finansējumu projektu konkursā “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm”.

 

Nometnes vadītāja Vineta Muskate.

 

Saites uz facebook.com, kur atspoguļota katra diena:

Vairāk par 1. dienu šeit

Vairāk par 2. dienu šeit

Vairāk par 3. dienu šeit

Vairāk par 4. dienu šeit