bookcase-books-bookshelf-1370295

Nāc un mācies Liepājas Piemares pamatskolā!

 

Skola realizē šādas izglītības programmas:

 1. Pamatizglītības programma (programmas kods 21011111)
 2. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015611)
 3. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811)
 4. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem (programmas kods 21015711)
 5. Pamatizglītības mazākumtautību programma (programmas kods 21011121)
 6. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods21015621)
 7. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015821)

Skolas piedāvājums

 • individuāla pieeja katram bērnam, kas nodrošina izglītības kvalitāti
 • droša un estētiski sakārtota skolas vide
 • skolā izveidota atbalsta sistēma darbam bērniem, kuriem ir grūtības mācībās – speciāli apmācīti pedagogi, speciālais pedagogs, logopēds, psihologs
 • papildus fakultatīvās nodarbības priekšmetu padziļinātai apguvei
 • vasaras nometne

Liepājas Piemares pamatskolas misija

Kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana ikvienam Karostas un Tosmares mikrorajona skolēnam, neatkarīgi no bērna nacionālās piederības un dzimtās valodas.