Atzīmējot Liepājas dzimšanas dienu, mūsu skolas skolēniem bija organizētas dažādas darbnīcas un ekskursijas. Tā 4 klašu skolēni (kl.audzinātāja M. Averčenko) apmeklēja sveču darbnīcu, kurā veidoja sveces ar Liepājas simboliem.
8.a klase kopā ar klases audzinātāju T.Solovjovu izstaigāja Liepāju un izpētīja visinteresantākos Liepājas objektus.
Savukārt 2.a klases skolēniem bija novadīta audzināšanas stunda (kl.audzinātāja M. Mikrjukova), kuras laikā skolēni izpētīja, kā arī izkrāsoja Liepājas objektus un simbolus.