Karjeras izglītība

Pasākumiem piepildīta mūsu skolā aizritējusi Karjeras nedēļa, kuras tēma šogad bija “IKT Tavai karjerai”. Nedēļu atklāja .8. a un 8.b klases ar integrēto mācību stundu “Profesija – programmētājs”. Otrdien astoto un devīto klašu skolēni piedalījās Jauniešu foruma 2. ciklā par tēmu “Jaunās tehnoloģijas, lai veidotu pilsētu”. Visu nedēļu mūsu skolas skolēni piedalījās audzināšanas un dažādu mācību priekšmetu stundās, kurās īpaša uzmanība tika pievērta karjeras jautājumiem, tajā skaitā IKT jomai un tās nozīmi dažādās profesijās. 12.10. un 15.10. 1.a un 9.b klases skolēniem bija iespēja tikties ar mūsu skolas absolventiem un sadzirdēt viņu veiksmes stāstus.

Š.g. 30.septembrī Liepājas 3.pamatskolas 9.b klase piedalījās skolu atbalsta programmas “Dzīvei gatavs” tiešsaistes lekcijā “ Notāra profesija un nozīme”.   

Jauniešiem tika izklāstīts, kas jādara, lai kļūtu par zvērinātu notāru:

 • kuri ir tie vidusskolas mācību priekšmetiem, kas lieti noder zvērināta notāra ikdienā,
 • kur un cik ilgā laikā var apgūt jurista profesiju un
 • kā pēc studiju beigām kļūt par zvērinātu notāru.

Pēc  dalības lekcijā skolēni ieguva informāciju par to:

 • kādos gadījumos jāmeklē notāra palīdzības, lai izvairītos no juridiskiem riskiem;
 • kas jādara, lai kļūtu par zvērinātu notāru;
 • kuriem mācību priekšmetiem pievērst uzmanību, lai ceļš uz notāra profesiju būtu veiksmīgs.

Lekcijā iekļautās 21. gs. kompetences:

 • kritiskā domāšana;
 • problēmrisināšanas prasmes.

Informāciju sagatavoja karjeras konsultānte I. Naumčika

       Lai sniegtu atbalstu skolēniem nākotnes karjeras izvēlē, skola piedalās Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstīto projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekta īstenošanas laiks: 2016. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris.

Projekta mērķis:

uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs; nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās; celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm; motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši izglītojamā interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Projekta ietvaros skolēniem ir iespēja apmeklēt uzņēmumus, laboratorijas, dažādas mācību iestādes, piedalīties dažādos pasākumos, lai noskaidrotu un iepazītu dažādas profesijas un izglītības iespējas.

Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2021./2022.m.g.:

karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā; profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana; darbs darbs ar izglītojamo vecākiem bērnu karjeras atbalstam un mūžizglītības ideju veicināšanai.

Karjeras atbalstu skolā īsteno: Pedagogs karjeras konsultants Inga Naumčika

Vairāk par projektu informācija šeit.

Karjeras nedēļas 2020 pasākumi

“Sadzirdi savas iespējas”

 1. Mans pašportrets!” 9. klašu skolēniem (info e-klases vēstulē)
 2. “Iepazīstu profesijas!” 7.-8. klašu skolēniem (info e-klases vēstulē)
 3. “Mans bērns izvēļu priekšā – kā atbalstīt un palīdzēt?” 8.-9. klašu skolēnu vecākiem (info e-klases vēstulē)
 4. “Atvērts mācībām, praksei un karjerai” 7.-12. klašu skolēni
 5. Individuālās karjeras konsultācijas 9. klašu skolēniem (info e-klases vēstulē)
 6. “IT karjeras aktualitāte” sadarbībā ar Liepājas Digitālo inovāciju parku 7.-9.klašu skolēniem (pieteikties pie skolas karjeras konsultanta)

Spēle “Kā kļūt par profesionāli”

Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tiek izstrādāta elektroniskā vidē pieejama spēle sevis un profesiju iepazīšanai 1.-6. klašu skolēniem “Kā kļūt par profesionāli”.

 

Aicinām “Karjeras nedēļas” laikā no 26. līdz 31. oktobrim piedalīties spēles aprobācijā, dodot to izmēģināt dažiem skolēniem/nelielai skolēnu grupai un atrakstīt mums atsauksmes, aizpildot anketu ŠEIT.

Svarīgi ņemt vērā, ka:

 • Pirms spēles spēlēšanas kopā ar skolēniem, pedagogam spēle noteikti jāizmēģina pašam, lai saprastu, kā tā darbojas. 
 • Spēle plānota plašam spēlētāju lokam, bet vairāk paredzēta skolēniem no 3. līdz 6. klasei.
 • Spēli iespējams spēlēt gan datorā, gan telefonos, bet mobilā versija šobrīd ir grūtāk lietojama un vēl nedarbojas tik gludi. Kā arī – tās darbība ir atkarīga no telefona modeļa un internetpārlūka, ko katrs izmanto. 
 • Spēle vēl ir izstrādes procesā, tāpēc tās ielāde un spēlēšana var aizņemt laiku un var rasties dažādi traucējumi.

KARJERAS ATBALSTS ATTĀLINĀTO MĀCĪBU LAIKĀ

Karjeras plānošanas aktualitātes attālināto mācību laikā

Neraugoties uz sarežģīto un neparedzamo situāciju, kādā patlaban dzīvojam, mēs visi cenšamies darīt to, kas katram darāms – mācīties, mācīt, jautāt, uzklausīt, konsultēt. Šajā laikā arī karjeras konsultante Inga Naumčika piedāvā savu atbalstu ikvienam, kuram tas nepieciešams un ir sasniedzama izmantojot e-pastu: inga_81@inbox.lv

Karjeras konsultantam var jautāt visu, kas interesē. 

 

Ko jautāt karjeras konsultantam?

 • Par visu, kas interesē, par darba iespējām savā profesijā un ar to saistītās jomās, par izglītības turpināšanas iespējām.
 • Par to, kā noteikt savu piemērotību izvēlētajai profesijai, ja māc šaubas.
 • Par to, kā veiksmīgāk plānot savu darba dienu, īpaši tagad, kad mācīšanās notiek attālināti.
 • Par to, kur un kā meklēt atbalstu tiešsaistē par sev interesējošiem jautājumiem, un daudz ko citu.

Tā ir mūsu dzīve, kura šajos apstākļos nemaz nav kļuvusi vieglāka, un, iespējams, prasa no mums jaunas prasmes.

 

Informācijas avoti, kas varētu būt noderīgi

 • Dažādus karjeras izvēles testus meklē šeit: 
 • Par dažādām darba iespējām, var palīdzēt portālā https://www.prakse.lv/ pieejamās virtuālās prakses.

Testi

Prāta un spēju potenciāla izzināšanas testi:

Veiksmi! Sargiet sevi un savus tuvos!

Liepājas 3. pamatskolas pedagogs karjeras konsultants Inga Naumčika

KI-3

Karjeras pasākumi 2019./2020. mācību gadā

Mācību ekskursija uz LSEZ zonu un Liepājas ostas teritoriju

Lai iepazīstinātu jauniešus ar Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (LSEZ) darbību un rosinātu viņu karjeras izvēli, LSEZ Biznesa attīstības un mārketinga daļas pārstāvji atsākuši organizēt mācību ekskursijas Liepājas pilsētas 8. un 9. klašu skolēniem. LSEZ pārstāvja pavadībā 2020. gada 10. martā un 12. martā skolēni apmeklēja Liepājas ostas teritoriju un uzzināja daudz jauna par šīs jomas uzņēmumiem un to darbībai nepieciešamajām profesijām. Paldies Liepājas speciālā ekonomiskā zona par iespēju, stāstījumu, autobusu un informatīvajiem materiāliem!
Pasākums notika projekta 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
KI-3

Izglītības pasākums "Es būšu savas topošās profesijas meistars"

2020. gada 11. martā Liepājas 3. pamatskolas 8.a klases skolēni ar mājturības/tehnoloģiju skolotāju Marinu Pančenko piedalījās karjeras izglītības pasākumā “Es būšu savas topošās profesijas meistars”. Pasākuma laikā skolēni iepazina kokapstrādes nozares profesijas, kā arī paši iejutās profesionāļu lomā un izgatavoja krūzīšu paliktni – telefona turētāju pēc izsniegtā rasējuma. Mūsu skolas komanda ieguva 3. vietu.
Pasākums notika projekta 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
KI-3

Radošuma nedēļas pasākums "Iepazīsties - koks"

Liepājas 3. pamatskolas 5.a klases komanda ar klases audzinātāju Annu Prudnikoviču 11. martā piedalījās PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” organizētajā Radošuma nedēļas pasākumā “Iepazīsties – koks”. Pasākuma laikā skolēni uzzināja informāciju par profesijām – galdnieks un produktu dizainers. Pēc prezentācijas komandas darbojās praktiski, veicot dažādus uzdevumus. Mūsu skolas komanda  ieguva pateicību.
KI-3

Karjeras attīstības pasākums "Kas es varētu būt?"

2020. gada 17. februārī Liepājas 3. pamatskolas 5. klašu skolēniem notika karjeras attīstības atbalsta nodarbības “Kas es varētu būt?”. Nodarbību laikā skolēni uzzināja par tehniskām profesijām un karjeras iespējām inženierijas jomā. Skolēni iepazina būvinženiera, būvdarbu vadītāja un būvnieka profesijas, kā arī paši iejutās būvinženiera un būvnieka lomās un izgatavoja vētras izturīgu māju.

 

 

 Pasākums notika projekta 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

KI-3

Izglītības iespēju izstāde "Kur mācīties tālāk?"

Šī gada13. februārī mācību process mūsu skolā bija sakārtots tā, lai visi 9.klašu skolēni, kopā ar klases audzinātājam T.Solovjovu un T.Poļiščuku varētu apmeklēt izglītības iespēju izstādi “Kur mācīties tālāk?”- Liepājas Latviešu biedrības namā, lai iepazītos ar turpmākās izglītības iespējām Latvijā un ārvalstīs.

Pasākums notika projekta 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
KI-3

Ēnu diena

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem.
Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.
Šogad Liepājas 3. pamatskolas trīs 9.b klases skolnieces: Darja Lazovska, Sintija Kvizikeviča un Valērija Romaško iepazinās ar profesijas daudzumu un darba ikdienu uzņēmumā „EXPEDIT BALTIC”.
Divas 9.b klases skolnieces – Viktorija Pavlova, Viktorija Smirnova iepazinās ar Liepājas Domes darba ikdienu, apskatīja deputātu darba vietu un ēnoja DEPUTĀTU – Domes priekšsēdētāja vietnieku kultūras un sporta jautājumos Ati Deksni.
8.a klases skolēns Stepans Barčenkovs ēnoja kūģa kapteini Liepājas Jūrniecības koledžā.
9.a klases skolniece Milana Kuračkina ēnoja tērpu stila speciālistu Liepājas Valsts tehnikumā.
9.a klases skolniece Tatjana Oļeičenko– apmeklēja Latvijas Universitāte, Rīgā, kurā ēnoja matemātikas fakultātes lektoru.

KI-3

Karjeras attīstības pasākums "Iepazīstu Latvijas uzņēmumus"

2020. gada 29. janvārī Liepājas 3. pamatskolas 6.b, 8.c un 9.a klašu skolēni devās ekskursijā uz uzņēmumu “Ādažu čipsi”. Ekskursijas laikā skolēni uzzināja par sāļo uzkodu ražošanas procesu , cik daudz cilvēku nodarbināti “Ādažu čipsi” ražotnē, kā arī kādām īpašībām jāpiemīt, lai tajā strādātu. Skolēniem ekskursijas laikā bija iespēja piedalīties radošajā darbnīcā – iejūtoties pārtikas tehnologa lomā, uzzināt par sabalansētu uzturu, kā arī radīt čipsus ar savu īpašo garšu.
Pasākums notika projekta 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
KI-3

Iepazīstu Latvijas uzņēmumus
Mācību ekskursijauz ceptuvi SIA "Priekules Maiznieks"

2020. gada 29.janvārī Liepājas 3. pamatskolas 1.b klases skolēni devās ekskursijā uz ceptuvi SIA “Priekules Maiznieks”, kur iepazinās ar profesiju daudzveidību un ražošanas procesu. Kā arī uzzināja, kā izcept visgardāko maizi.
KI-3

Iepazīstu Latvijas uzņēmumus
Mācību ekskursija uz ūdensvada iecirkni un laboratoriju "Liepājas ūdens"

2020.gada 24. janvārī mūsu skolas 5.a klases skolēni un 29. janvārī mūsu skolas 5.b klases skolēni bija mācību ekskursijā uz ūdensvada iecirkni un laboratoriju ”Liepājas ūdens”, kur strādā profesijas pārstāvji, saistīti ar dzeramā ūdens kvalitātes kontroli. Skolēniem bija iespēja apmeklēt gan dzeramā ūdens attīrīšanas un padošanas ietaises, gan laboratoriju, kur pārbauda dzeramā ūdens kvalitāti, gan arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. SIA „Liepājas ūdens” pārstāvji pastāstīja visu par ūdens ceļu no pazemes dzīlēm līdz nonākšanai atpakaļ dabā, par ūdens attīrīšanas tehnoloģijām un uzņēmuma struktūru. SIA “Liepājas ūdens” viesošanās laikā skolēni pārliecinājās, cik liela nozīme mūsdienās ir labām fizikas un ķīmijas zināšanām, kuras ir iespējams apgūt skolā.
KI-3

Karjeras attīstības pasākums "Profesijas papīru ražotnes nozarē"

24. janvārī mūsu skolas 3.b klases skolēni bija mācību ekskursijā uz AS ” Liepājas Papīrs”, kur strādā profesijas pārstāvji, saistīti ar papīra ražotni. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar uzņēmuma darbību un veicināt izpratni par poligrāfijas nozari.
KI-3

Karjeras attīstības pasākums "Profesijas animācijā"

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 16. decembrī Liepājas 3. pamatskolā 4. klašu skolēniem tika organizēts pasākums „ Profesijas animācijā.”, kura laikā dalībniekiem bija iespēja iepazīt profesijas, kuras iesaistītas animācijas filmu veidošanā, kā arī pašiem izveidot savu filmiņu. Šo iespēju piedāvāja animācijas studijas MULTENKULTEN darbnīcas. Pasākuma pirmajā daļā skolēni noklausījās lekciju par animāciju un uzzināja, cik daudz dažādu profesiju pārstāvju iesaistīti vienas nelielas animācijas filmiņas veidošanā. Otrajā daļā pasākuma dalībniekiem bija iespēja veidot savu animācijas filmiņu un saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem.
Pasākums notika projekta 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
KI-3

Karjeras attīstības pasākums "Kas strādā Lielajā Dzintarā?"

Mācību semestra nogalē 1.a klase (kl.audz. T. Rjabko) ļoti aktīvi iesaistījās savas dzimtās pilsētas iepazīšanā. Šis process sākās ar ekskursiju uz koncertzāli “Lielais Dzintars”. 2019. gada 12. decembrī skolēniem tika novadīta ekskursija, kuras laikā bērni uzzināja par koncertzāles vēsturi, funkcionēšanas specifiku un par profesiju pārstāvjiem, kuri strādā šeit.
KI-3

Karjeras attīstības atbalsta pasākums "Izspēlē savu profesiju"

2019. gada 27. novembrī Liepājas 3. pamatskolā viesojās Kkomanda (Karjeras komanda), kas ar 3. klašu skolēniem runāja par dažādām profesijām un ar improvizācijas teātra izspēli lika skolēniem uz mirkli iejusties kādas profesijas pārstāvja lomā. Skolēni iejutās un izdzīvoja lidmašīnas stjuarta, friziera, policista, datoru pārdevēja, kuģa kapteiņa, zobārsta darba ikdienu, kā arī paši vērtēja, cik profesionāli savā lomā bija un kādas prasmes un iemaņas ir nepieciešamas katram no minētajiem profesijas pārstāvjiem.
Tikšanās ar Kkomandu tika īstenota projekta 8.3.5.0/16/I/001 ” Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
KI-3

Mācību ekskursija "Iepazīstu Latvijas uzņēmumus"

2019. gada 23. oktobrī Liepājas 3. pamatskolas 7. b klases skolēni devās ekskursijā uz uzņēmumu “Ādažu čipsi”. Ekskursijas laikā skolēni uzzināja par sāļo uzkodu ražošanas procesu , cik daudz cilvēku nodarbināti “Ādažu čipsi” ražotnē, kā arī kādām īpašībām jāpiemīt, lai tajā strādātu. Skolēniem ekskursijas laikā bija iespēja piedalīties radošajā darbnīcā – iejūtoties pārtikas tehnologa lomā, uzzināt par sabalansētu uzturu, kā arī radīt čipsus ar savu īpašo garšu.
Pasākums notika projekta 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
KI-3

Iepazīstu Latvijas uzņēmumus
Mācību ekskursija uz "EXPEDIT BALTIC", SIA

2019. gada 18.oktobrī Liepājas 3. pamatskolas 8.с klases skolēni karjeras nedēļas ietvaros devās ekskursijā uz uzņēmumu “EXPEDIT BALTIC”, kur iepazinās ar ražošanas procesu, profesijas daudzveidību un intervēja šo profesiju pārstāvjus.
KI-3

Iepazīstu Latvijas uzņēmumus
Mācību ekskursija uz "SILKEBORG SPAANTAGNING BALTIC", SIA

2019. gada 17.oktobrī Liepājas 3. pamatskolas 9.b klases skolēni karjeras nedēļas ietvaros devās ekskursijā uz uzņēmumu “Silkeborg Baltic”, kur iepazina ražošanas procesu, profesijas daudzveidību un šo profesiju pārstāvjus – sākot no metinātāja un virpotāja, un beidzot IT speciālistu un inženieri.
KI-3

Iepazīstu Latvijas uzņēmumus
Mācību ekskursija uz "AE PARTNERI", SIA

2019. gada 17.oktobrī Liepājas 3. pamatskolas 9.а klases skolēni karjeras nedēļas ietvaros devās ekskursijā uz uzņēmumu “AE PARTNER”, kur iepazina šī uzņēmuma profesijas daudzveidību un šo profesiju pārstāvjus, uzzināja kā notiek ražošanas procesa automatizācija, noskaidroja jaunākās tendences šajā sfērā un par mācību iespējām.
KI-3

Iepazīstu Latvijas uzņēmumus
Mācību ekskursija uz Latvijas Robežsardzes Liepājas iecirkni

2019. gada 16. oktobrī Liepājas 3. pamatskolas 5.a un 5.b klases skolēni Karjeras nedēļas ietvaros devās ekskursijā uz Latvijas Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldi, kur skolēni tika iepazīstināti ar Valsts robežsardzes darba specifiku, tehnisko aprīkojumu un dienesta organizāciju. Skolēniem tika demonstrēts kinologu un dienesta suņu darbs.
KI-3

Radošā darbnīca "Citāds tekstils"

2019.gada 16. oktobrī Karjeras nedēļas ietvaros Liepājas 3. pamatskolas 7. a klases skolēni piedalījās Liepājas Valsts tehnikuma organizētajā karjeras attīstības atbalsta radošā darbnīcā “Citāds tekstils”. Meitenes izgatavoja sev aproci ar LED gaismām.
KI-3

Iepazīstu Latvijas uzņēmumus
Mācību ekskursija uz ceptuvi "Priekules maiznieks"

2019. gada 16. oktobrī Liepājas 3. pamatskolas 1.a klases skolēni Karjeras nedēļas ietvaros devās ekskursijā uz ceptuvi SIA “Priekules Maiznieks”, kur iepazina profesijas daudzveidību un ražošanas procesu. Kā arī uzzināja kā izcept visgardāko maizi.
KI-3

Pielaiko profesiju

2019. gada 16. oktobrī Karjeras nedēļas ietvaros Liepājas 3.pamatskolas 7.-8. klašu skolēni piedalījās Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas organizētā karjeras attīstības atbalsta pasākumā „Pielaiko profesiju”, kur viņiem bija iespēja tikties ar tādu profesiju pārstāvjiem, kā medmāsa, krimināltiesnesis, programmētājs un citiem. Uzdot jautājumus un noskaidrot sev interesējošu informāciju par mācību iespējām.
KI-3

Veiksmīgas karjeras stāsts

2019. gada 16. oktobrī Karjeras nedēļas ietvaros Liepājas 3.pamatskolas 4. klašu skolēniem notika tikšana ar uzņēmēju sporta jomā, fitnesa treneri Oļesju Ščenkļejnu, kura pastāstīja skolēniem savas veiksmīgas karjeras stāstu.
KI-3

Pasākums Liepājas lidostā "AirBaltic Training Pilotu akadēmija"

2019. gada 15. oktobrī četri Liepājas 3.pamatskolas 9. klašu skolēni piedalījās Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes organizētā karjeras attīstības atbalsta pasākumā „AirBaltic Training Pilotu akadēmija” – Liepājas lidostā. Jauniešiem bija iespēja noskaidrot sev interesējošu informāciju par mācību iespējām AirBaltic mācību centrā un iepazīties ar Liepājas lidostu.
Pasākums notika projekta 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
KI-3

Mācību ekskursija "Iepazīstu Latvijas uzņēmumus"

2019. gada 15. oktobrī Karjeras nedēļas ietvaros LNA Liepājas zonālajā valsts arhīvā notika ekskursija Liepājas 3.pamatskolas 6.b klases skolēniem, lai izzinātu arhīva nozīmi kā dokumentu krātuves un tās darbības principus.
KI-3

Radoša darbnīca "Audio, Video, Disko" – "es redzu, es dzirdu, es mācos"

2019. gada 15. oktobrī Karjeras nedēļas ietvaros Liepājas 3.pamatskolas 9.a klases skolnieces, piedalījās radošā darbnīcā ” Audio, Video, Disko” – “es dzirdu, es redzu, es mācos”, kur meitenes iejutās jauno mediju mākslinieku lomā.
KI-3

Nākotnes profesijas "WAGO INFOLINER"

2019.gada 15. oktobrī Liepājas 3. pamatskolas 9. klašu skolnieces apmeklēja Karjeras pasākumu “WAGO INFOLINER”, kur viņas uzzināja, kā notiek ražošanas procesu automatizācija, kā arī noskaidroja jaunākās tendences šajā sfērā.

KI-3

Radošās meistarklases "Amatnieku radošās profesijas"

2019. gada 15. novembrī Liepājas 3. pamatskolas 2.a klases skolēni piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Amatnieku radošās profesijas”, kas tika īstenots projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Pasākums noritēja Liepājas Amatnieku namā, kur skolēniem bija iespēja iepazīties ar dzintara rotu meistari, ādas izstrādājumu meistari, filcēšanas meistari, smaržīgo sveču izgatavošanas meistari, audējām un citām meistarēm. Skolēni apskatīja reālo Amatnieku nama darba vidi, uzzināja, kā notiek katras meistares ikdienas darbs, kāds darba materiāls nepieciešams, lai izgatavotu skaistu un kvalitatīvu darinājumu. Pasākuma laikā arī paši skolēni iejutās amatnieku lomās.
Pasākums notika projekta 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
KI-3

Karjeras nedēļas atklāšanas pasākums "Ielogojies nākotnē!"

Karjeras nedēļa šogad tiek aizvadīta ar saukli „Ielogojies nākotnē!”, rosinot jauniešus apzināties straujās izmaiņas tehnoloģijās, sabiedrībā un vidē, kas nosaka nepieciešamību jau tagad attīstīt specifiskas prasmes un kompetences, lai veiksmīgi iekļautos nākotnes darba tirgū. Mūsu skolas 8.c klases meitenes 2019. gada 14. oktobrī piedalījās Karjeras nedēļas atklāšanas pasākumā un saņem pateicību un balvas.

KI-3
Karjeras nedēļa 2019
14.10.2019.Karjeras nedēļas atklāšanas pasākums „Ielogojies nākotnē!”.
15.10.2019.Nākotnes profesijas “WAGO INFOLINER”.
15.10.2019.Mācību ekskursija „Iepazīstu Latvijas uzņēmumus”.
15.10.2019.Radoša darbnīca „Audio, Video, Disko” – „es redzu, es dzirdu, es mācos”.
15.10.2019.Pasākums Liepājas lidostā „AirBaltic Training Pilotu akadēmija”.
16.10.2019.Veiksmīgas karjeras stāsts.
16.10.2019.Pielaiko profesiju.
16.10.2019.„Iepazīstu Latvijas uzņēmumus”: mācību ekskursija uz ceptuvi “Priekules maiznieks”.
16.10.2019.Radošā darbnīca “Citāds tekstils”.
16.10.2019.„Iepazīstu Latvijas uzņēmumus”: mācību ekskursija uz Latvijas Robežsardzes Liepājas iecirkni.
17.10.2019.„Iepazīstu Latvijas uzņēmumus”: mācību ekskursija uz „AE PARTNERI”, SIA.
17.10.2019.„Iepazīstu Latvijas uzņēmumus”: mācību ekskursija uz „SILKEBORG SPAANTAGNING BALTIC”, SIA.
18.10.2019.„Iepazīstu Latvijas uzņēmumus”: mācību ekskursija uz „EXPEDIT BALTIC”, SIA.
KI-3

IT diena Liepājā

Karjeras nedēļa šogad tiek aizvadīta ar saukli „Ielogojies nākotnē!”, rosinot jauniešus apzināties straujās izmaiņas tehnoloģijās, sabiedrībā un vidē, kas nosaka nepieciešamību jau tagad attīstīt specifiskas prasmes un kompetences, lai veiksmīgi iekļautos nākotnes darba tirgū. Mūsu skolas 8.c klases meitenes 2019. gada 14.oktobrī piedalījās Karjeras nedēļas atklāšanas pasākumā un saņem pateicību un balvas.
KI-3

Mācību ekskursija "Iepazīstu Latvijas uzņēmumus"

2019. gada 11. oktobrī LNA Liepājas zonālajā valsts arhīvā notika ekskursija „Iepazīstu Latvijas uzņēmumus” Liepājas 3.pamatskolas 6.a klases skolēniem, lai izzinātu arhīva nozīmi kā dokumentu krātuves un tās darbības principus.
Pasākums notika projekta 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
KI-3