Fons

Video about Liepaja Elementary School No. 3

Erasmus+ projekts “Sākam, protam, saprotam” – Splita

Mūsu skola šobrīd īsteno savu pirmo Erasmus+ projektu “Sākam, protam, saprotam”, kura ietvaros paredzēts divu skolotāju angļu valodas kursu apmeklējums Horvātijā, Splitā un divu – Spānijā, Madridē. Skolotājas Jelena Kovzeleva un Vineta Muskate no 25.-30. septembrim apmeklēja Europass Teacher Academy kursus Splitā, kur zinošas un atraktīvas skolotājas Alenkas Miljevič vadībā uzlaboja savas angļu valodas prasmes, apguva jaunus un noderīgus digitālus rīkus, apmeklēja Splitas BOL pamatskolu, kur ar atsaucīgo un ieinteresēto skolotāju Anu Bučević Romić vienojās par turpmākās sadarbības iespējām. Visas nedēļas garumā mācības notika vēsturiskā Antonio Bomonti namā pilsētas centrā, vecpilsētas ieliņās un kafejnīcā kalna galā. Kursu noslēgumā kopā ar kursa biedriem no Polijas un paralēlo grupu no Bulgārijas skolotājām bija ekskursija un izbrauciens ar kuģīti skaistajā un senajā Omiš mazpilsētā. Ārpus kursu laika skolotājas devās dažādās tūrēs, runāja ar dažādiem cilvēkiem no dažādām valstīm, un priecājās par Dalmācijas brīnišķīgo dabu un laika apstākļiem.

Erasmus+ projekts “Sākam, protam, saprotam” – Madride

Kā jau iepriekš rakstījām, mūsu skola šobrīd īsteno savu pirmo Erasmus+ projektu “Sākam, protam, saprotam”, kura ietvaros paredzētas divas skolotāju mobilitātes – uz Horvātiju un Spāniju. Nesen no Spānijas atgriezās direktore Gaļina Skorobogatova un direktores vietniece mācību jautājumos Sandra Anohina. Viņas no 5.-11. novembrim apmeklēja English Matters S.L. kursus “English for Teachers (A2, B1)” Madridē, kur atsaucīgas un pretimnākošas skolotājas Meganas no Lielbritānijas vadībā intensīvi mācījās angļu valodu.
Mācības notika katru dienu no rīta līdz vēlai pēcpusdienai, skolotājas kopā ar savām kursa biedrēm no Polijas runāja, lasīja, rakstīja un papildināja vārdu krājumu. Darbs noritēja gan individuāli, gan pāros, gan grupās. Apspriestās tēmas visdažādākās – par darbu, savu valsti un pilsētu, interesēm u.c. Divas pēcpusdienas mācības notika pilsētvidē, kur bija jāpilda dažādi, ar kultūrvēsturiskiem objektiem saistīti uzdevumi, tostarp jāapmeklē Spānijas Nacionālais mākslas muzejs Prado. Nākošajā dienā jāsniedz atgriezeniskā saite par redzēto. Kursu ietvaros notika arī ekskursija uz Toledo pilsētu, kur vienuviet vēsturiski saplūdusi kristiešu, musulmaņu un ebreju kultūra.
Pēdējā dienā mūsu skolotājas veidoja apkopojumu par kursu norisi un apgūtajām zināšanām, kuru prezentēja pārējiem dalībniekiem. Ar kolēģēm no Polijas un paralēlo kursu dalībniekiem no Slovēnijas vienojās par turpmākās sadarbības iespējām. Tāpēc var teikt, ka projektā izvirzītie mērķi par angļu valodas prasmes uzlabošanu un partneru atrašanu turpmākajiem projektiem ir izpildīti pilnā apjomā.