14. septembrī mūsu skolas 2.a klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Marinu Mikrjukovu devās ekskursijā uz uzņēmumu LSEZ “Jensen Metal”, kur tika laipni uzņemti, apskatīja ražotni, uzzināja daudz jauna par metinātāju profesiju un pavēroja viņu darbu. Bērniem patika, to apliecina arī viņu veidotās “atsauksmju lapas” pēc uzņēmuma apmeklējuma.
Līdzīgās karjeras izglitibas ekskursijās tuvākajā laikā dosies arī pārējo sākumskolas klašu skolēni. Paldies uzņēmumam Jensen Metal par sniegto iespēju!